Adres:

 

Redkowice

84-351 Redkowice

gm. Nowa Wieś Lęborska

Kontakt:

 

 

  skrytka@lowisko-redkowice.pl

OSP Redkowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Redkowicach posiada lekki wóz bojowy, sprzęt i wyposażenie umożliwiające zabezpieczenie działań bojowych, ratowniczych, oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Powstała w 1953 roku, a od 1997 roku prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu hodowli ryb na cele odpłatnego rekreacyjnego wędkowania.

 

Aktualny skład zarządu:

Prezes – Zenon SZMYTKA

Naczelnik – Bartłomiej CHMIEL

Skarbnik – Tomasz GAD

sekretarz – Łukasz SZMYTKA

Gospodarz – Piotr LIS

 

Historia – najważniejsze wydarzenia.

  W 1953 roku z inicjatywy sołectwa i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lęborku utworzona została Ochotnicza Straż Pożarna

w Redkowicach. Pierwszym prezesem OSP został druh Władysław CITKOWSKI.

  W 1962 roku powstaje pierwsza remiza z miejscem na powóz konny.

  W 1973 roku przydział pierwszego wozu bojowego marki ŻUK wraz  z motopompą typu M800.

  W 1978 roku mieszkańcy wsi i władze gminy fundują pierwszy  sztandar.

  W 1997 roku Jednostka wydzierżawia od gminy stawy i rozpoczyna działalność gospodarczą w zakresie hodowli ryb i odpłatnego rekreacyjnego wędkowania. Pozyskane środki przeznaczane są

na zarybianie, budowę infrastruktury wędkarskiej, upiększanie lokalnych miejsc rekreacji i odpoczynku oraz działalność statutową.

  W 1999 roku OSP otrzymuje nowy wóz bojowy LUBLIN II.

  W 2004 roku Jednostka OSP w Redkowicach otrzymuje nowy(obecny) sztandar. Jednocześnie z wręczeniem sztandaru zostaje otwarta zmodernizowana i rozbudowana strażnica.

  Zwycięstwo w zawodach powiatowych a następnie wojewódzkich doprowadzają naszą młodzieżową drużynę dziewcząt do udziału

w ogólnopolskich zawodach w Częstochowie w 2010r.

  W 2011 roku zgromadzone środki własne oraz wsparcie sponsorów pozwalają zakupić motopompę TOHATSU.

<- Powrót

Wróć do strony głównej!